Allerede før lunsj den første arbeidsdagen samlet parhestene i UD, utenriksminister Gahr Støre og utviklingsminister Erik Solheim (SV), de ansatte til allmøte for å dele visjoner om ledelse, retning, interne arbeidsmåter og departementets selvbilde. For første gang fikk pressen være til stede på et slikt møte, et bevis på at nye vinder blåser.

En nyorientering som allerede har vært på vei noen måneder, fikk full politisk støtte. UD skal åpne seg for samfunnet, søke samspill med andre miljøer som kan noe om utenrikspolitikk, åpne dørene og dele informasjon innad i departementet på tvers av nivåer. Motargumenter og alternativer etterlyses.

Underveis Dette er en prosess som er underveis. Ambassadør Sven Svedman ble på forsommeren kalt hjem fra Paris for å ta over som departementsråd etter den omstridte Bjarne Lindstrøm. Oppgaven var å rydde opp i gamle forestillinger og skape motivasjon og pågangsmot etter den sterkt kritiske Reinås-rapporten om håndteringen av tsunamikatastrofen.

Nå legger Gahr Stør og Solheim all sin politiske tyngde bak denne nytenkningen og vil i samarbeid med de ansatte videreutvikle UDs redskaper til å forstå verden og samtidig omgjøre departementet til en «levende kunnskapsorganisasjon». Det skal også rekrutteres flere utenfra.

– Jeg har møtt ansatte som ser ned og er frustrert. Dette skal vi legge bak oss. UD er Norges fremste ressurs til å forstå omverdenen Og nå skal vi omgjøre Soria Moria-erklæringen til praktisk politikk, til konkret handling. Jeg tar imot alle faglige innspill, fra saksbehandlere og oppover, sa Gahr Støre.

SCANPIX