— Aksjonsgruppen kaller den planlagte vindparken på øyen for et «natur og miljøødeleggende prosjekt». Dette vitner om dårlig forståelse for hvor de viktige miljøkampene står. Uberørte friluftsområder er verdifullt, men det er CO2-utslipp som utgjør den største miljøtrusselen. Den globale miljøkampen krever at lokale naturverninteresser av og til må vike, sier Filip Rygg.

Han mener vindkraft er en spennende energikilde som Norge og vestlandsfylkene må satse stort på. Også Hordaland KrFU tar avstand fra vindkraftmotstanden i Fitjar.