Det nye styret skal komme sammen denne uka og setter da i gang en prosess med tanke på å finne en ny generalsekretær i Redningsselskapet, opplyser president og styreleder Lars Hellandsjø til NTB.

Om man skal bruke såkalte hodejegerfirmaer for å finne den nye generalsekretæren, eller om styret selv skal sondere spesielle miljøer for å finne den nye lederen i Redningsselskapet vil ikke Hellandsjø si noe om foreløpig.

– Hvordan vi skal gå fram, er noe det nye styret må vurdere. Vi må i hvert fall finne en person som er dyktig og som har de egenskapene og den erfaringen som kreves, sier Hellandsjø.

Kristensen Solås

En annen viktig oppgave for styret er å finne ut hva som skal skje med den avgåtte generalsekretæren Monica Kristensen Solås. Hun ønsker ikke å motta sluttvederlag fra Redningsselskapet, men har sagt at hun vil være i selskapet ut det kontraktfestede tidsrommet på fire år. Til det gamle styret har hun sagt at hun vil jobbe med å kartlegge historien til kvinnene i Redningsselskapets 150 år lange levetid. Men det er altså det nye styret som må ta stilling til hva de skal gjøre med Kristensen Solås, som ikke vil forlate «skuta».

Lørdag sa Hellandsjø til NTB at det nye styret skal ta opp saken til Kristensen Solås så snart som mulig, men han vil ikke si om han personlig ønsker at hun skal fortsette i organisasjonen.

I god trim

Det avgåtte styret og den avgåtte generalsekretæren holdt på med et større omstillingsarbeid i Redningsselskapet som ikke er brakt i havn, og som kritikere mente de ikke lyktes med. Dette må også det nye styret og den nye generalsekretæren ta fatt i så snart som mulig.

– Jeg er opptatt av at selskapet skal være i god trim. Vi må regne med at spilleautomatinntektene forsvinner og at vi må drive uten disse inntektene, men det skal vi klare, sier Hellandsjø.

Etter det NTB forstår, er det en god del personer i hovedadministrasjonen på Høvik utenfor Oslo som arbeider med spilleautomatdriften i Redningsselskapet. Forsvinner spilleautomatene, må administrasjonen slankes. Mindre inntekter gjør at man også må se på andre områder der driften kan effektiviseres. Det er også kommet fram forslag om at hovedadministrasjonen bør flyttes fra Oslo-området og ut til Kyst-Norge der Redningsselskapet først og fremst har sine oppgaver og sine folk på sjøen.

«Fjernstyrt»

Det er folk i Redningsselskapet som mener det er ille å bli styrt fra Bærum, et sted som neppe kan sies å være Redningsselskapets kjerneområde. En god del av den mistilliten som folk langs kysten har hatt til den gamle ledelsen i Redningsselskapet, kan også forklares med «fjernstyringen» fra Bærum. Det er derfor er sterkt press innad i organisasjonen for å legge administrasjonen til Bergen, Ålesund, Trondheim eller Tromsø.

Hellandsjø innrømmer at dette er problemer som det nye styret må ta fatt i etter hvert.

– Men det viktigste nå er å samle seg om det som er formålet med Redningsselskapet, nemlig å redde liv på sjøen og å gjenopprette tilliten til selskapet ute blant folk, sier han til NTB.