Målet med det nye nettstedet — www.sexhandel.no - er å invitere norske menn til å reflektere over sine seksuelle handlinger og holdninger. Spørsmål som hva menn mener om å kjøpe sex, hvorfor de kjøper sex og om de mener sexkjøp er tabu, skal skape debatt.

– Vi har tro på dialog. Hvis vi ønsker å få menn til å problematisere og endre sin atferd, må vi snakke med dem, sier Per Kristian Dotterud, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn, til Aftenposten.

Senteret har fem ansatte og skal bistå menn i ulike livsfaser og livssituasjoner med råd, veiledning og utvikling. Ressurssenteret er det første i Norge for menn, og får økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

13 prosent av norske menn har én eller flere ganger betalt for seksuelle tjenester. Det nye nettstedet, som er finansiert av departementet, inngår som del av regjeringens handlingsplan mot menneskehandel. Målgruppene er menn som kjøper sex, potensielle sexkjøpere, og andre interesserte.

– For å redusere sexhandelen må vi vite hva som ligger bak. Vi ønsker å få denne diskusjonen opp i dagen, og vi tror at bevisstgjøring kan få noen menn til å endre praksis, sier Dotterud.

Kvinnefronten er imidlertid negativ. «Koseprat med horekunder, slik nettsida sexhandel.no legger opp til, vil ikke fjerne verken trafficking eller prostitusjon,» heter det på Kvinnefrontens nettsider – som etterlyser kriminalisering av sexkjøperne.