Landsforbundet har foretatt en rundspørring hos landets studentsamskipnader, og mener at 140.000 studenter om én måned vil stå uten tilbud om studentbolig. Disse må da ut på det private markedet, hvor leieprisene har skutt i været på grunn av etterspørselen. Forbundet oppfordrer folk til å leie ut, både for å hjelpe studenter og fordi det kan gi en skattefri inntekt innenfor visse grenser.