• Hvorfor har du barn?
  • Hvorfor har du ikke barn?

Det første spørsmålet er nesten utenkelig, fordi det å få barn blir sett på som naturlig og normalt. Det andre, derimot, er svært vanlig. Kvinner som velger et liv uten barn blir ofte stilt til ansvar og må forklare seg.

Dette kommer frem i en ny bok av Tove Ingebjørg Fjell, professor i kulturvitenskap i Bergen. Hun har intervjuet to generasjoner kvinner som har valgt vekk barn. I større grad enn før blir de konfrontert med livsvalget sitt.

— Dagens kvinner har egentlig mindre handlingsrom. Samfunnet legger til rette for at de skal kunne kombinere barn og jobb. Å velge bort barn blir oppfattet som problematisk og tolket som egoisme, sier Fjell.

Folkeskikk før og nå

Begrepet frivillig barnløs er mest brukt om kvinner som ikke vil ha barn. Fjell, derimot, foretrekker begrepet barnfri, av det amerikanske childfree .

— Ordet barnløs peker på en mangel. Men disse kvinnene opplever ikke at de mangler eller savner noe.

Den eldste gruppen kvinner Fjell har intervjuet var unge voksne på 1960-tallet, den yngste rundt førti år i 2000. De eldste har svært sjelden fått spørsmål om hvorfor de ikke har barn.

— Ingen stilte spørsmål, ingen maste. Stort sett har de fått være i fred med sin barnfrihet. Kanskje trodde folk at kvinnene var ufrivillig barnløse og ville ikke plage dem, sier Fjell.

— Som en av informantene sier: «Før hadde folk folkeskikk. Det har de ikke i dag. Nå skal alt opp i dagen».

Blir ikke trodd

I boken forteller Lise, en av informantene i førtiårene, at hun opplever å ikke bli trodd når hun forteller kolleger at hun ikke vil ha barn.

«De argumenterer ut ifra at jeg faktisk har ønske om å få barn. Det er hele tiden om at jeg egentlig ikke vet hva som er best for meg selv», sier hun.

— Å fortelle at det å ikke få barn er en villet handling, er nok til å utløse en rekke spørsmål og kommentarer, og blir gjerne tatt opp ved lunsjbordet av bekjente, sier Fjell.

Barnetrygd, fødselspermisjoner, barnehager. Alt er lagt til rette for at dagens kvinne skal si «ja takk, begge deler» til unger og jobb. Svarer noen nei, kommer reaksjonene.

- Presset fra flere kanter

— Barnfrie er presset fra flere kanter. Slik bør det ikke være. Det er viktig at kvinner som av en eller annen grunn ikke ønsker barn, kan ta valget uten å bli sett på med mistenksomme øyne.

— Slår de noen gang tilbake?

— De kan stille spørsmål ved kombinasjonslivet. De kan lure på om det er riktig at nesten alle kvinner skal ha både barn og jobb, og de observerer at flere yrkeskvinner med barn ser utslitte og presset ut, sier Fjell.

Blir presset på barnfrie veldig stort, kan konsekvensen bli at kvinner som ikke ønsker barn likevel blir gravide.

— Det er ikke bra, verken for mor eller barn, sier Fjell, som understreker at barnfrie i Norge utgjør en liten gruppe.

Hva synes du? Er det stort press for at alle kvinner skal få barn?

RUNE BERENTSEN