De norske planene om storstilt oppdrett av torsk møtes ikke med mildest talt avmålt begeistring blant europeiske fiskere. Resultatet kan bli en "torskeavtale" som påtvinges Norge med lak-seavtalen som modell.

— Det kvantumet man snakker om å produsere i løpet av 10 år vil skape et prispress og forstyrrelser i markedet som skremmer fiskere over hele Europa. Vi kommer ikke til å sitte stille og se på at dette bare får et stadig større omfang, sier Egon Sækkelund, direktør i Danske Fiskeres Produsent Organisation, til Fiskeribladet.

— Norge kan ikke stå utenfor EU og innbille seg at de sende store mengder oppdrettstorsk inn i EU-markedet i tillegg til villfanget norsk og russisk torsk - uten at vi vil reagere.

Resultatet kan meget vel bli en avtale med mønster fra lakseavtalen som blant annet setter klare minstepriser og regulerer kvantum for eksporten av torsk fra Norge til EU, sier Sækkelund.