ATLE BERSVENDSEN

Kristian Orderud oppdaget også at det var en gjeld på 600 000 kroner på gården, som han ikke kjente til. Kristian skal ha tenkt på dette forholdet i lengre tid, men i juni 1997 ba han Hagen undersøke eierskapet og gjelden.

Han fortalte da også at det var sønnen Per som i mange år hadde skrevet selvangivelsen hans. Da Kristian hadde bedt om kopier av selvangivelsen, så skal ikke Per ha villet gi ham dette, sa Hagen i retten torsdag.

Hagen gikk til sorenskriveren og ligningskontor og oppdaget at Kristian Orderud fortsatt sto som eier av gården i kommunens grunnbok. På grunn av uklarhetene om eierskapet tok Hagen da ut en urådighetserklæring, som stanset Per Orderuds muligheter til å gjøre noe med gården. Dette skal ha opprørt Per, ut fra tidligere forklaringer, men Hagen sa altså at det skjedde fordi Kristian Orderud oppdaget at han ikke eide gården lenger og at det var gjeld på gården.

Samtidig oppdaget Hagen at Per Orderud like før hadde vært hos sorenskriveren for å prøve å få skjøtet på gården tinglyst. Hagen sa i retten i dag at det ble skrevet under kjøpekontrakt mens Kristian Orderud i 1995 lå på sykehuset. Bare Kristian, Marie og Per skal der ha vært til stede. Skriftundersøkelser viser at det ikke var Kristian som skrev under. Per har innrømmet at undersøkelsen var falsk, men han har ikke sagt hvem som gjorde dette.

I tida før drapene ble det også oppdaget at vitnene som hadde skrevet under på skjøtet på gården, ikke hadde vært til stede da de skrev under, slik loven krever.Utover torsdag fortsetter Hagens forklaring. For påtalemyndigheten vil det bli viktig å føre bevis for at det ikke var snakk om noe forlik i gårdstvisten mellom Per og faren, i tida rett før drapene.