Torsdag kveld friga Regjeringen 22. juli-forklaringene til syv toppolitikere, etter at Aftenposten og to andre medier klaget på at forklaringene ble holdt hemmelig.

I referatet fra kommisjonens intervju med Rigmor Aasrud går det frem at kommisjonen spurte henne om hun var klar over at det i 2006 ble bestemt at hennes departement hadde ansvar for sikkerheten i Regjeringskvartalet.

« På spørsmål om Aasrud er kjent med det, svarte hun at hun nå er kjent med det. Hun var imidlertid ikke kjent med det da hun tiltrådte », heter det i referatet.

Etter 22. juli

— Når fikk du vite at det var du som hadde ansvaret for sikkerheten i Regjeringskvartalet?

— Jeg ble informert om dette etter 22. juli, da vi begynte å jobbe med oppfølgingen etter hendelsen, sier Aasrud til Aftenposten.

- Hvem har ansvaret for at du ikke visste dette før?

— Det er et vanskelig spørsmål. Du er som statsråd ansvarlig for alt som skjer i ditt departement, sånn er det. Jeg var kjent med at FAD hadde et ansvar for sikkerheten til regjeringsbyggene, blant annet ved at jeg hadde DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) som et av mine underliggende organer. Men at FAD hadde ansvaret for det konkrete sikkerhetsprosjektet og grensedragningen mellom departementene her, kjente jeg ikke til. At det hadde vært et regjeringsnotat om disse tingene, visste jeg ikke.

«Veldig perifer»

Av rapporten går det frem at Aasrud gang på gang skyldte på sitt eget embetsverk da hun ble grillet av 22. juli-kommisjonen.

Aasrud ble konfrontert med at hun ikke hadde visst om vedtaket fra 2006 som plasserte ansvaret for sikringen av Regjeringskvartalet hos FAD.

«Hun bemerker at hun når hun starter som statsråd er helt avhengig av at administrasjonen videreformidler til henne i egnet form vedtak som det er av betydning for henne å være kjent med » (...) «Som statsråd må du forvente at du blir orientert om det som er viktig å bli orientert om », svarte Aasrud.

Statsråden sa også til kommisjonen at embetsverket sa til henne at alt var tatt hånd om:

«Jeg ble orientert om at det var «taken care of », forklarte hun, og beskrev ellers sin rolle som "veldig perifer ».

- Prøver du å skyve skylden over på ditt eget embetsverk?

— Jeg vil presisere én ting: I intervjuet med kommisjonen prøvde jeg etter beste evne å bidra til å opplyse på en mest mulig ærlig måte. Men ansvaret for det som skjedde etter at jeg tiltrådte i oktober 2009, er mitt. Ansvaret for det som skjedde før dette, er ikke mitt.

- Opplever du at du ikke fikk den informasjonen du trengte da du tok over som statsråd?

— Jeg har ingen kommentarer til det utover det jeg har sagt i samtaler med kommisjonen.

Manglet sikkerhetsklarering

Selv om fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud hadde ansvaret for sikkerheten i Regjeringskvartalet, var ingen av hennes statssekretærer sikkerhetsklarert, går det frem av hennes forklaring.

«Hadde ikke noe å si, men er selvsagt forhold som skal være i orden », svarte Aasrud. Også her skyldte hun på sitt embetsverk. «Slike forhold ordnes av administrasjonen », mente statsråden.

— Dette ble oppdaget da vi i forbindelse med sikkerhetsprosjektet i 2010 hadde behov for å gå gjennom graderte opplysninger. Én av mine statssekretærer hadde en annen form for sikkerhetsklarering, den andre var ikke sikkerhetsklarert. Det var heller ikke min politiske rådgiver, sier Aasrud til Aftenposten.