Legene analyserer celler av væske fra kjertler i brystet, skriver forskere fra Johns Hopkins University i Baltimore i neste nummer av det britiske medisinske tidsskriftet The Lancet, som utkommer lørdag.

Forskerne er på utkikk etter små genetiske forandringer i cellene, som forbindes med kreft. Fenomenet ble observert i 17 av 20 kvinner som skulle gjennomgå operasjon for brystkreft.

Det ble også funnet hos fem av 45 kvinner som var blitt erklært friske etter mammografi. To av de fem viste seg senere å ha brystkreft.

Den nye teknikken kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, mammografi.

Mammografi forbedres stadig, men det er fremdeles 10-15 prosent av krefttilfellene som ikke oppdages.

NTB