— Dette er en mystisk sak. Det som er rart er at det er flest kvinner i 70-80-årsalderen som er blitt smittet. Vi har bare fått rapporter om at et par barn er blitt syke, sier overlege Viggo Hasseltvedt ved Folkehelsa til A-pressens Oslo-redaksjon (APOR).

Vanligvis blir bare to nordmenn syke av salmonella livingstone årlig i Norge, men hittil i år har Folkehelsa fått rapporter om 20 tilfeller. En kvinne i 70-årene døde mens hun var smittet, men det er uklart om dødsfallet skyldes smitten. Også i Sverige er det oppdaget unormalt mange tilfeller av smitten.

— Det vi nå må finne ut er hva kvinner i 70-80-årsalderen spiser som ingen andre gjør, og som samtidig er å få tak i både i Norge og Sverige, sier Hasseltvedt.

Risikoen for å dø av salmonella er liten, men smitte kan føre til store ubehag, som diaré, magesmerter, feber og nedsatt allmenntilstand. Rundt 1400 nordmenn blir registrert smittet av ulike salmonellavarianter årlig, og mellom to til fire av disse dør av smitten.

NTB