ELISABETH LANGELAND MATRE Ingen institusjoner i Bergen vil få vannet kontrollert av kommunen i legionella-sammenheng. Det eneste som kontrolleres, er byens vanntårn.

Leder for helsevernetaten i Bergen kommune, Ingvar Tveit, mener folk bør ta et ansvar selv også.

— Det er klart vi føler et ansvar for informasjon, men vi har ingen myndighet eller hjemmel til å inspisere ulike institusjoner, skoler eller borettslag, forteller Tveit.

Byens kjøletårn blir derimot grundig kontrollert med jevne mellomrom, senest i april i år.

- Vi må ikke bli hysteriske

Helsebyråd Trude Drevland bekrefter at ingen institusjoner, som alders- og sykehjem, vil bli kontrollert spesifikt. Hun påpeker at kravet til eierne av byens vanntårn er det viktigste.

— Vi undersøker kontinuerlig alle tårn, og sørger for at det ikke finnes smitte. Det er ikke nødvendig å hisse opp stemningen ved å løpe ut med advarsler til aldershjem og lignende, sier helsebyråden og legger til:

— Nå må vi ikke bli hysteriske. Det viktigste nå er kontroll, kontroll og atter kontroll.

Kommunens helsevernetat har snart klar en informasjonsbrosjyre som sendes ut til de største borettslagene i byen for å informere om hva man bør passe på.

— Det er mulig vi sender ut dette brevet til alders- og sykehjemmene også, sier Ingvar Tveit.

Meldeplikt

Eierne av kjøletårn har siden januar i år pliktet å melde fra til kommunen. Det er det likevel mange som ikke gjør.

— Etter en detektivrunde sporet vi opp seksten kjøletårn. Jeg tror ikke det er så veldig mange flere. I så tilfelle må eierne melde seg raskt, sier Tveit.

Til vanlig kontrolleres kjøletårn hvert halvår. Det vil med andre ord si at det er en god stund til neste sjekk i bergensområdet.

— Vi tar nye tester om et halvt år. Vi må jo stole på våre egne tester, og testene vi tok nylig viste gode resultater, forteller helsevernlederen og legger til at legionella-bakterien vokser sent.

Kommunens viktigste oppgave utenom dette, er i følge Tveit å påse at borettslag og institusjoner følger reglene for rensing av vannanlegg, og har høy nok temperatur i varmtvannstankene.

— Det nytter ikke for oss å kontrollere vann i for eksempel basseng eller en dusj. Det vil gi feile resultater. Det er kun vanntårnene vi kan kontrollere. Det vi kan sjekke i andre tilfeller, er om rengjøringsrutinene er gode nok, sier Tveit.

Han retter også en pekefinger til privatpersoner.

— Folk har et ansvar selv også. Dersom man for eksempel eier et stort hus der dusjen i underetasjen sjelden er i bruk, bør man være på vakt, sier Tveit.