Langfredag fall kvinna frå Vik i Sogn og slo hofta si. Då ho skulle opererast på Voss sjukehus same dag, gjekk kirurgen først inn på den friske sida.

Feilen vart oppdaga, då kirurgen kom inn til beinet. Same kveld fekk pasienten vite kva som hadde skjedd på operasjonssalen.

– Åh, herregud, tenkte eg, fortel kvinna til Hordaland.

Dobbeltoperert Kvinna ønskjer ikkje å stå fram med namn og bilete, men fortel om smerter i begge hofter etter operasjonen, noko som har gjort opptrening vanskeleg.

Nyleg kom ho heim etter fleire veker på Voss rehabiliteringssenter. Pensjonisten er blitt deprimert etter det som skjedde, skriv Hordaland, og heilt avhengig av hjelp til daglege gjeremål.

Olav Lødemel, avdelingsoverlege i anestesi ved Voss sjukehus, seier at slike hendingar er ille for pasienten og leit for sjukehuset. Han opplyser at det er fleire årsaker til feiloperasjonen.

– Ofte er det slik at det skjer feil på feil, noko som til slutt får store konsekvensar. Det skjedde også i dette tilfellet, seier Lødemel til BT.

Rutinesvikt førte til at høgre hofte vart klargjort og markert før inngrepet. Men då operasjonen var i gang, fann ikkje kirurgen brotet. Han lukka såret raskt, og gjekk inn på venstre side i staden.

Feil side, feil fot, feil arm – Operasjonar på feil side er eit velkjent problem. Alle har høyrt desse historiene. Men i forhold til alle inngrep som blir utført i Norge, er dei forsvinnande få. Likevel er det ille for dei som opplever det, seier Lødemel.

– Kvifor skjer dette igjen og igjen?

– Vi har ikkje gode nok rutinar for å sikre at det er rett side, rett pasient, rett inngrep. Heller ikkje ved avslutning av eit kirurgisk inngrep er rutinane gode nok, og det kan ende med at pasientar har kirurgisk utstyr igjen i kroppen.

Dei siste fem åra har 89 feilopererte pasientar fått medhald hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Elleve av desse hadde fått operert feil side, feil fot eller feil arm.

– Det er berre å beklage at slikt skjer, seier fagutviklingssjukepleiar Arvid Haugen ved Haukeland Universitetssjukehus.

– Men heldigvis skjer slikt relativt sjeldan i forhold til alle operasjonane som blir utførte kvart år.

Innfører sjekkliste I eit forsøk på å redusere talet på komplikasjonar og død i samband med anestesi og kirurgi, innfører Helse Vest ei sjekkliste for tryggare kirurgi.

Målet med «Safe Surgery», eit prosjekt i regi av Verdas helseorganisasjon, er å unngå å operere feil pasient, feil del av pasienten eller at pasienten blir operert på feil diagnose. Helse Bergen vil evaluere innføringen.

– Det er ikkje slik at det ikkje er trygt å bli operert i dag, og det er heller ikkje sikkert at vi kjem til å finne forskjellar i det heile tatt, seier Haugen, som er med i prosjektgruppa for innføring av sjekklista.

– Men vi trur at det å innføre dette systemet vil vere positivt for måten operasjonsteam jobbar saman på.

På initiativ frå sjukepleiarane på operasjonsavdelinga, har Voss sjukehus faktisk tjuvstarta og gradvis innført «Safe Secure» på dagtid sidan mars.

Den uheldige pasienten frå Vik vart innlagt akkurat i innføringsperioden. Men operasjonen vart utført på ein helgedag og sjekklista var ikkje i bruk Ho vurderer å klage saka inn for NPE.