Politidirektør Ingelin Killengreen skal torsdag opereres for brystkreft. Hun blir sykmeldt i tre uker.

– Hun kommer foreløpig til å bli sykmeldt i tre uker. Oppgavene hennes vil bli ivaretatt. Assisterende politidirektør Vidar Refvik skal være hennes stedfortreder, sier førstekonsulent Karoline Johnsrud i politiets informasjonsavdeling til VG.

Politidirektøren har nettopp lagt fram en rapport om bemannings— og kompetansebehovet i politiet. Hun har bedt justisminister Knut Storberget om 3.700 flere politifolk frem mot år 2020.

Killengreen har et åremål i politiet som i utgangspunktet går ut i 2009. Storberget vil ifølge VG gjøre en lovendring så hun kan bli sittende som direktør fram til år 2012.

Forslaget er nå til høring, og høringsfristen går ut 24. juni.

SCANPIX