Sjøfartsdirektoratet og bergingsselskapene var onsdag om bord på akterenden for å undersøke vraket. Inspeksjonen viste at det inneholdt mer olje enn det Statens forurensningstilsyn antok.

Forparten av vraket tar også inn vann. Det er fare for at denne delen kan kantre og synke, melder NRK.NTB