Den nye operaen i Bjørvika er blitt 900 millioner kroner dyrere på fem år. Men ingen snakker om budsjettsprekk.

I 2002 trodde man at den nye operaen ville koste 2,8 milliarder kroner. Nå er prisen justert opp til 3,7 milliarder kroner.

Men fordi ingen har bygget operahus i Norge tidligere, snakkes det ikke om budsjettsprekk i Statsbygg. Derimot møtes man to ganger i året for å øke kostnadsrammen, skriver Aftenposten.

— Forklaringen er at byggekostnadene har økt. Prisutvikling i bygg- og anleggsbransjen har vært mye høyere enn i resten av samfunnet, sier prosjektdirektør for Nytt operahus, Roar Bjordal til avisen.

Fra å ha vært i en situasjon hvor Statsbygg kunne velge og vrake blant entreprenørselskaper, er byggeaktiviteten landet rundt så stor at de knapt får napp på jobbene som legges ut på anbud.

Og mens prisutviklingen i samfunnet ellers har vært på 6 prosent de siste fem årene, er prisøkningen i byggebransjen beregnet til over 20 prosent.

Rutinen med halvårige prisjusteringer er ifølge Bjordal godkjent av Finansdepartementet.