– Vi vet barna eksisterer, og mener de bør omfattes av et regelverk. Mangel på et slikt regelverk gir mye usikkerhet, sier Ingvild Brunborg Morton, styreleder i Ønskebarn Norsk forening for fertilitet og barnløshet.

Verken eggdonasjon eller bruk av surrogatmor er lovlig i Norge, men det hindrer ikke norske par i å reise til utlandet. – Henvendelser til oss tyder på at få har gjennomført surrogatprosesser, men at stadig flere vurderer det, sier Morton.

– Tvetydige attester

I følge foreningen finnes det ikke offisielle tall hvor mange surrogatbarn som bringes inn i landet. Årsaken er at disse ikke registreres. Men Morton viser til henvendelser fra flere norske foreldre som kommer hjem med fødselsattester utstedt ved sykehus i utlandet.

– Vi kjenner dem bare anonymt. Foreldrene kommer fra utlandet med papirer på at de er foreldre for barnet selv om barnet er født av surrogatmor. Det er helt opp til foreldrene om de ønsker å opplyse norske myndigheter om at det dreier seg om surrogatbarn, sier Morton.

Hun vil ikke karakterisere dette som falske papirer, da det er lovlig å utforme slike dokumenter – for eksempel i enkelte delstater i USA.

– Men papirene kan vel absolutt oppfattes som tvetydige, sier Morton.

– Lever med hemmeligheten

Hvert syvende par i Norge sliter med å bli gravide. I rene tall dreier det seg om nærmere 80.000 par. Arve Juritzen og Kenneth Dybedal har stått åpent frem og fortalt at deres ønskebarn kom til verden via surrogatmor. Ikke alle er like uredde.

– Våre medlemmer opplever at det fremdeles er fordommer mot vanlig assistert befruktning. Hakket verre er det med sæddonasjon, og enda mye verre hvis man har brukt eggdonasjon og surrogat, sier Morton.

I følge styrelederen velger de fleste å holde surrogatbarnets opphav skjult.

– Siden surrogat er ulovlig i Norge, skaper det reaksjoner hvis det blir kjent. Foreldre er også redde for hva barnet skal møte av reaksjoner senere i livet.

– Blir barna oppfattet som forbudte?

– Det er fælt å sette slike merkelapper på uskyldige barn, men de er laget på en forbudt måte. Vi hører det samme begrepet bli brukt om eggdonasjon.

Hun understreker at få barn er så sterkt ønskede og etterlengtede som disse barna.

Foreningen Ønskebarn har ikke tatt stilling til om de er for eller imot surrogat. Årsaken er at det er flere parter å ivareta i en surrogatprosess, og at det dreier seg om levende barn – ikke bare celler. Derimot jobber de for å få likestilt eggdonasjon med sæddonasjon.

– Vi får henvendelser på at det hadde vært enklere om surrogat var lovlig, men de det gjelder er så glade for å ha fått barnet at de velger å leve med hemmeligheten, sier hun.

LEDER ØNSKEBARN: Ingvild Brunborg Morton, i Ønskebarn Norsk forening for fertilitet og barnløshet, sier at foreningen har fått anonyme henvendelser fra norske par med surrogatbarn. Dette er vanskelig, noe foreldrene ikke ønsker å dele fordi surrogat er ulovlig i Norge.
Helge Skodvin