De to partiene ser for seg en økning av avgiften slik at sigarettpakkene blir 40 kroner dyrere og kommer opp i 116 kroner for en 20-pakning. 50 gram rulletobakk øker med 100 kroner og vil dermed koste 266 kroner, hvis de to partienes avgiftsplan ser dagens lys, skriver VG.

Venstre-leder Lars Sponheim sier sjokkavgiftene skyldes et ønske om å veksle fra såkalt «rød» til «grønn» skatt.

– De med lavest inntekt, vil i vårt system få større bunnfradrag. Samtidig vil vi øke de indirekte skattene, avgiftene på miljøskadelig og helseskadelig atferd, sier Sponheim til avisen.

Snusavgiften blir imidlertid holdt på stedet hvil. Men det skyldes ikke at Sponheim er glad i å ta seg en pris litt for ofte, hevder han.

Frps avgiftspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, tror uansett at avgiftsøkningen vil slå negativt ut på flere områder.

– Partiene vil innføre en grov ekstraskatt for de fattige og øke grensehandelen enormt, spår Frp-politikeren.