— Problemet i dag er at kriminalitet lønner seg.

Vi klarer ikke å ta bakmennene. Det finnes en måte å gjøre det på, som er å fokusere mer på utbytte enn på skyld, sier Joly til TV 2.

Ifølge spesialråden i Justisdepartementet har Storbritannia og Irland innført en slik ordning, hvor de dropper straffesaken og heller følger med på pengestrømmen. Der er det et eget byrå med politi, tollvesen og skatteetaten som arbeider med sakene.

I dag kan man i Norge bare inndra penger hvis en person er dømt. Eva Joly ønsker mulighet til å inndra pengene uten dom hvis du ikke kan bevise at du har anskaffet dem på lovlig vis.

Høyesterettsadvokat Cato Schiøtz er kritisk til å innføre en slik praksis i Norge.

— Det bryter ganske radikalt med det vi er vant til i forholdet mellom individ og stat. Det å pålegge individet bevisbyrden, det er ganske fremmed for oss, sier Schiøtz.

(NTB)