Forslaget vil bli drøftet med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov fredag.

Like før påske inviterte Norge Russland til samtaler om hvilke muligheter som kan ligge i en norsk-russisk økonomisk og industriell samarbeidssone ved den felles grensen i nord.

Dette går frem av utenriksministerens skriftlige svar til stortingsrepresentant Børge Brende (H) som ville vite mer om regjeringens satsing i nordområdene. Brende er for tiden i Kina, og det lyktes ikke BT å få kontakt med Brende mandag.

Pomor-sonen

Internt i Utenriksdepartementet omtales prosjektet som Pomor-sonen. Navnet kan nyttes til den tidligere handelen som norske kjøpmenn drev på kysten av Kola-halvøyen.

Et kart Bergens Tidende har fått tilgang til, viser et område fra Kirkenes i vest til Pechenga i øst. Området ligger nord for byene Nikel og Zalpoljarny på russisk side og den taktiske flyplassen Lutsari. Hovedveiforbindelsen mellom Kirkenes og Murmansk, den såkalte Ishavsveien, går gjennom sonen.

Base for Stockman-feltet

Et av tiltakene som nevnes som mulighet, er oppbygging av en base for utbygging og drift av det gigantiske Stockman-feltet i Barentshavet.

Bygging av en oljebase på de gamle marineanleggene i Pechenga er for øvrig en gammel plan. Guvernøren i Murmansk Juri Jevdokimo lanserte det allerede i mars 1998. Det russiske oljeselskapet Nafta, foreslo i mars i år bygging av en lager— og utskipingshavn for olje i Pechenga-fjorden.

En sentralt plassert kilde, som uttaler seg under forutsetning av at han er anonym, understreker at det vil være et langt lerret å bleke før slike planer kan realiseres. Første hinder er å få russerne med i en åpen dialog, fra norsk side er det også viktig å finne en ordning som gjør at StatoilHydro får være med i utviklingen av Stockman-feltet. Eierskap er nå utelukket, men de gjenopptatte forhandlingene med Gazprom kan finne andre løsninger.

GRENSEOVERSKRIDENDE: Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil foreslå for sin russiske kollega Sergei Lavrov at Norge og Russland innleder drøftelser om en økonomisk og industriell samarbeidssone. De to utenriksministerne møtes fredag da Lavrov også skal møte statsminister Jens Stoltenberg.