Saken gjelder spørsmålet om man kan bli dømt til å betale erstatning og oppreisning for en handling man har blitt frifunnet for i en straffesak. Domstolen mente norske dommere begrunnet erstatningskravet på en måte som skapte tvil om frifinnelsen.

Nå begjærer regjeringen saken oversendt til den EMDs storkammer, som kan behandle saken på nytt.

– En slik utvikling vil være uheldig og samsvare dårlig med nasjonalt og internasjonalt arbeid for å styrke ofrenes stilling, sier justisminister Knut Storberget (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen mener dommen kan gjøre det vanskeligere for ofre å få erstatning.