OLAV GARVIK

Innenfor SV har man ventet i spenning på hva 27-åringen ville bestemme seg for. Han er den av stortingsrepresentantene som har grublet mest og ventet lengst. Torsdag steg han ut av sitt lønnkammer og ga leder i nominasjonskomiteen, Oddny Irene Miljeteig, det avklarende svaret.

Lysbakken begrunner den lange betenkningstiden med både personlige og politiske avveininger. Ønsket om å fullføre utdanningen har vært ett moment. Men ikke minst SVs videre utvikling har opptatt ham sterkt.

Ønsker tannreform

— Er det utsiktene til at SV skal bli regjeringsparti som har gjort deg betenkt?

— Det er ikke noe nytt at jeg lenge har vært skeptisk til samarbeid med Arbeiderpartiet, for jeg ønsker at mitt parti skal bli mer radikalt og systemkritisk enn det er i dag. Derfor blir et eventuelt regjeringssamarbeid en stor utfordring for oss, sier Lysbakken til Bergens Tidende.

Men han er kommet til at et slikt samarbeid likevel lar seg forsvare og at SV ganske sikkert vil bli i stand til å sette et merkbart stempel på regjeringens politikk.

— Jeg er også kommet til at jeg selv vil få gode muligheter til å sette mitt preg på partiet. Det er viktige velferdssaker som jeg lyst til å være med å gjennomføre, blant annet utvidet pappapermisjon, og dessuten en tannreform slik at tannbehandling stilles på linje med sykebehandling, sier han.

- Lar meg ikke målbinde

— Som representant for et regjeringsparti vil du bli bundet av mange kompromisser, og du blir nok heller ikke så fri som du hittil har vært?

— Nei, og det har vært en del av mine betenkeligheter i denne prosessen. Men jeg lar meg ikke målbinde! Jeg mener likevel at SV er blitt så pass sterkt at vi er i stand til å takle et regjeringssamarbeid.

— Også med Senterpartiet, som i mangt og mye har klare konservative trekk?

— Ja, det er riktig nok. Men vi har samtidig viktige berøringspunkter, både i utenrikspolitikken og i økonomisk politikk, fortsetter Audun Lysbakken, som er medlem av Stortingets finanskomité.

Ågot Valle ser ut til å få førsteplassen igjen på stortingslisten i Hordaland, uten nevneverdig diskusjon. Dersom Lysbakken blir nominert som nummer to, kan han likevel ikke være sikker på å få plass igjen på Stortinget.

— Nei, jeg kan ikke ta noe for gitt. Derfor må vi betrakte annenplassen som kampplass, også på grunn av den nye valgordningen som ikke akkurat er til Hordalands fordel, sier han.

SV blir aller sist med å gjøre seg ferdig med nominasjonsarbeidet. Nominasjonskomiteen kan vente like til 10. januar med å legge frem endelig listeforslag, og 5. februar har partiet nominasjonsmøte.

JOURNALISTBAKGRUNN: Audun Lysbakken var journalist i avisen Klassekampen før han i 2001 fikk fast sete på Stortinget.<p/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN