— Samfunnet vårt er mer sårbart enn før, og streik er uhensiktsmessig. Derfor må vi lete etter alternative måter å løse arbeidskonflikter på. Jeg mener at lønnsnemnd bør bli brukt før det ender med streik, sier Venstres leder til Bergens Tidende.

— Det har dessverre aldri vært reell vilje til å lete etter alternativer, sukker han.

Sponheim har tenkt lenge, sier han, på hvordan man skal finne en mer moderne konfliktløsning enn det gammeldagse streikevåpenet. Ikke minst den akutte faren for bankstreik tidligere i sommer var en alvorlig vekker både for ham selv og andre sentrale politikere, understreker han.

Samtaler på høyt nivå

— Nå handler det om å ta det historiske bruddet med streikevåpenet. I forbindelse med bankkonflikten snakket statsråd Bjarne Håkon Hanssen, Dagfinn Høybråten og jeg mye sammen om å finne andre måter å ordne opp på.

Egentlig er dette med lønnsnemnd en klassisk gammel venstresak, resonnerer han videre.

— Har fagbevegelsen for stor makt?

— Ja, helt avgjort. Vi har fått et så spesialisert samfunn at mindre nøkkelgrupper kan lamme oss alle. Det fikk vi til gagns erfare da heismontørene drev på i sin tid. Men de er ikke de eneste. De store LO-forbundene, derimot, har vist seg å opptre mye mer ansvarlig, fortsetter Sponheim.

- Jens i hendene på LO

— Hvorfor er du likevel så ofte ute etter å «ta» LO?

— Nei, det er snarere det tette og usunne forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO jeg har kritisert. Det er uryddig. LO har aldri hatt så mye makt i Norge som nå. Statsministeren er helt i hendene på LO og LO-lederen. Alt dette går på bekostning av folkevalgt makt.

Sluttet nesten å fly

De siste årene er Lars Sponheim dessuten blitt så oppgitt og frustrert over alle streikene og konfliktene mellom ulike parter i flytrafikken at han bestemte seg for å legge om sine private reisevaner.

— Det å sitte i time etter time på Flesland og vente på et fly som ikke gikk, ble rett og slett uutholdelig. Møte etter møte måtte avlyses.

Derfor valgte jeg heller å kjøre mellom Ulvik og Oslo med egen bil, eller å ta toget til og fra Voss. Nå flyr jeg dramatisk mindre enn for to-tre år siden. Det har resultert i at bonuskortet er blitt redusert fra gullkort til basiskort! humrer han.

Strittet imot fusjon

— Har du ikke, som tidligere statsråd, selv litt skyld i problemene, ettersom Bondevik-regjeringen gikk med på at SAS og Braathens fikk slå seg sammen?

  • Nei, for jeg kjempet innad i regjeringen imot at SAS skulle overta Braathens. Jeg kom dessverre i mindretall og tapte den fighten. Jeg var virkelig lei meg, for jeg skjønte hva som ville skje. Det var da problemene startet for alvor. Det som har skjedd med det nye selskapet er virkelig tragisk. Jeg er overbevist om at det kunne ha vært et liv for Braathens videre, uten fusjon med SAS, hevder han.
BLE BETENKT: - Den akutte faren for bankstreik i sommer var en alvorlig vekker for meg, sier Lars Sponheim som skuer ut over den sommerlige og vakre Ulvikbygda.
Sunde, Helge