– Vi foreslår å opprette Longyearbyen lokalstyre. Den skal ha tilnærmet samme myndighet og oppgaver som en kommune på fastlandet, med noen viktige unntak, sier justisminister Hanne Harlem. Dagens folkevalgte organ, Svalbardrådet, foreslås avviklet.

– Longyearbyen er i dag et moderne og velutrustet samfunn. Derfor er det naturlig at befolkningen i Longyearbyen selv får et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin egen bosetting, sier Hanne Harlem.

De spesielle forholdene på Svalbard, blant annet utenrikspolitiske forhold og de høye miljømål som er satt for øygruppen, vil ifølge Harlem virke begrensende på det lokale selvstyret i Longyearbyen.

NTB