Etter fjorårets lovendring, som ga donorbarn rett til å vite identiteten til sine fedre ved myndig alder, har sædbankene slitt med å rekruttere nye donorer. Likevel stiller sædbanken i Oslo seg negativ til homofile donorer, skriver Dagsavisen.

– Det kan vurderes om homofile er psykisk egnet til å være donorer. Hovedmotivasjonen til en donor må være at en ønsker å hjelpe andre, ikke at en for eksempel donerer sæd for å spre sin egen genetikk, sier laboratoriesjef Peter Fedorcsak hos sædbanken ved Rikshospitalet i Oslo.

Det norske regelverket nevner ingenting om homofili som grunn til å stenge døren for potensielle givere. Selv har ikke laboratoriesjefen foreløpig avvist donorer på grunn av deres legning, men han varsler at regelverket vil bli et tema når homofile eventuelt melder seg.

– Om det dukker opp noen homofile må vi ta dette fra begynnelsen med myndighetene, sier Fedorcsak.

Ved Norges andre nasjonale sædbank i Haugesund ser man annerledes på det.

– Vi ønsker oss et snitt av mannligheten i Norge. Noen av dem er homofile, så det hadde bare vært fint, mener driftsansvarlig ved sædbanken, Eva Bakke.

I Danmark, hvor man fortsatt opererer med anonyme givere, blir homofile avvist i henhold til dansk lov og EU-direktiver.