— Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke si noe om samtaler jeg har hatt med klienter. Det holder ikke at en journalist per telefon meddeler meg at klienten har fritatt meg for taushetsplikt, sier Meltzer. Han er nå på vei til østlandet, men vil muligens komme med en pressemelding senere i dag.