— Vi vil ha fortgang i utviklingen av eksamen. Vårt mål er at elevene skal kunne bruke alle tilgjengelige hjelpemidler eksamensdagen, sier Robert Terdal Moe, leder for Elevorganisasjonen, til Bergens Tidende.

Forslag til fornyelse

Elevorganisasjonen arbeider for tiden med en plan for hvordan eksamen bør utvikle seg. Konkrete forslag til fornyelse utarbeides. Elevene vil prøve å få lærerne og Kommunenes Sentralforbund med seg i arbeidet. Sammen skal de legge press på Læringssenteret for å få til klare forbedringer av eksamensordningen i fremtiden.

Under eksamen i vår hadde Læringssenteret åpnet for bruk av alle skrevne og trykte hjelpemidler unntatt lærebøker og arbeidsbøker. Det hadde imidlertid ikke alle skolene fått med seg. Noen fikk stille med et 15 binds leksikon, mens andre måtte nøye seg med en ordbok. Det skapte mye rabalder. Læringssenteret har nå strammet inn. Bare ordbøker, læreplan, vurderingsrettledning og to sider notater blir tillatt ved eksamen til våren.

— Innholdsmessig er dette et stort skritt tilbake, mener Robert Terdal Moe. Han peker på at elevene i det virkelige liv må være vant til å bruke ulike kilder og kunne vurdere verdien av dem. Kunnskap er noe mer enn å reprodusere det en husker. Evne til å kunne samarbeide og vurdere informasjon kritisk vil bli viktig i fremtiden. Eksamen må gjenspeile denne virkeligheten, mener han.

— Dagens eksamensordning henger igjen i gammel tenkning. Hvorfor gjøres det ikke noe drastisk og spennende som i større grad vil utvikle de unge? spør han og innrømmer at han er utålmodig.

Vil bruke loven aktivt

Arbeidsmiljølovens bestemmelser skal nå også omfatte elevene. Elevorganisasjonen vil sette ned grupper med tre-fire elever og like mange rektorer i hvert fylke for å gå gjennom den nye lovteksten.

— Vi vil bruke loven aktivt. Derfor må vi se nærmere på hvordan den skal tolkes og sørge for at den blir brukt, understreker Robert Terdal Moe. Elevene har nå fått rettigheter og vil ikke lenger finne seg i alt. Blir det varmt i sommer og 28-29 grader i rom der eksamen avvikles, vil Elevorganisasjonen nekte å godkjenne eksamen.

VIL HA NYTENKNING: Leder for Elevorganisasjonen, Robert Terdal Moe, mener dagens eksamensordning henger igjen i gammel tenkning.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND