Den påtroppende biskopen er med i en frittstående arbeidsgruppe som har arbeidet med å utvikle et eget ritual som kan gi homofile par kirkens velsignelse ved inngåelse av partnerskap.

— Selv om Den norske kirke ikke har gitt grønt lys for innføring av slike ordninger, tror jeg det er viktig at arbeidet med en egen liturgi fortsetter, sier Jørgensen til Aftenposten.

Ritualet skal åpne for at det skal bli mulig for homofile å oppnå kirkelig velsignelse i forbindelse med partnerskapsinngåelse hos byfogden.

Jørgensen innrømmer at hans standpunkt om å velsigne partnere, kan være i konflikt med hans nye embete som biskop. En av hans oppgaver vil være å bidra til kirkelig enhet.

— Homofilt samliv dreier seg, slik jeg ser det, om menneskeverd. Lærenemnda som behandlet homofilisaken, vegret seg for mye på dette punktet, mener han.

— Enhet i kirken er dessuten ikke nødvendigvis et spørsmål om enighet. Personlig synes jeg fellesskapsembete er langt bedre. Homofile opplever å være satt utenfor fellesskapet. Deres behov for anerkjennelse er blitt avgjørende for meg, sier han.

Jørgensen vigsles til biskop førstkommende søndag.