– På den ene siden undrer vi oss over at man ønsker å innføre et nytt system når det gamle fungerer, sier informasjonsleder Birgitte Finne Høiføldt i Mental Helse.

– Apoteker og leger får jo all den informasjon de trenger med den nåværende ordningen. – På den andre siden er vi opptatt av åpenhet omkring psykiske lidelser. Det var vi kjempet for i 30 år, helt siden organisasjonen ble stiftet, sier hun.