Det er første gang forsvarssjefen flagger sin holdning til hvilken type kompensasjon soldater skal få dersom de blir arbeidsuføre som følge av tjenesten sin. BT har tidligere i vinter skrevet om hvordan syke, norske veteraner behandles av det offentlige når de skal ha erstatning.


I februar 2005 ringer en fortvilet mann regjeringsbygget i Oslo og truer med å sette fyr på militærleiren i Bjerkvik. Det er Tore Møllers rop om hjelp, 13 år etter FN-oppdraget i Irak. Les Tore Møllers historie her.

Det er et oppsiktsvekkende soloutspill Diesen kommer med. Svært mange av veteranene BT har intervjuet i vinter ønsker seg nettopp en slik krigspensjon. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er ikke kjent med forsvarssjefens forslag. Hun har selv foreslått flere tiltak for å komme veteranene i møte. Men krigspensjon er ikke ett av dem.

Hissig debatt

Etter en debatt på TV 2s «Tabloid» tirsdag 1. april oppsto den en relativt opphetet debatt i kulissene etter sending. Da uttalte Sverre Diesen i klare ordelag til Frps Per Sandberg at han har foreslått overfor det politiske miljø å gjeninnføre krigspensjon i Norge.

BT har sendt en rekke spørsmål om dette til forsvarssjefen. Han er på reise i USA, og har svart på e-post.

Hvilken instans var det forsvarssjefen foreslo krigspensjon for, og når?

— I prinsippet ønsker jeg en ordning med krigspensjon, og jeg har diskutert det uformelt med representanter for embetsverket i Forsvarsdepartementet. Der regnes imidlertid dette som svært vanskelig, ikke minst fordi det i så fall må ses i sammenheng med hele pensjonsreformen.

Det har forsvarssjefen forståelse for, men dette er likevel et forslag han vil komme tilbake til. For eksempel som en langsiktig målsetting i Direktiv for veterantjenesten, som er under utarbeidelse i Forsvarsstaben.

Pensjon riktig

— Er forsvarsministeren kjent med forslaget ditt?

— Forsvarsministeren er ikke kjent med dette forslaget, fordi det altså ikke er fremmet som et formelt forslag.

— Kan du utdype hvorfor du mener krigspensjon er det riktige for å sikre FN-veteranenes rettigheter?

— Krigspensjon vil etter min vurdering være det riktige der soldater har pådratt seg fysiske eller psykiske senskader som direkte og påviselig konsekvens av sin deltagelse i militære operasjoner, skriver Diesen i e-posten.

— Spørsmålet om krigspensjon er åpenbart helt uavhengig av om det dreier seg om FN-ledede eller andre operasjoner. Det er heller ikke avgjørende for denne problemstillingen om Norge folkerettslig sett er i krig eller ei, mener han.

Forsvarssjefen skriver at det avgjørende må være om skaden er oppstått som følge av krigshandlinger eller under krigsliknende forhold. Han mener dagens regler og krav til yrkesskadeerstatning er gått ut på dato.

Positiv respons

Veteranforbundet SIOPS reagerer svært positivt på forsvarssjefens utspill.

— Vi har en forsvarssjef vi kan være stolte av. Vi er særs glad for hans vilje til å peke på hvordan vi kan få på plass fornuftige løsninger. Han er tydeligvis ut fra sakens alvor villig til å gjøre noe konstitusjonelt utradisjonelt, nemlig som embetsmann snakke direkte og svært tydelig til Stortinget, sier fungerende SIOPs-talsmann Ola Spakmo.

Venter med svar

Umiddelbart etter debatten på TV 2-tabloid sendte Frp en rekke spørsmål til Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om forsvarssjefens forlag.

BT har også levert en del spørsmål om Diesens utspill om krigspensjon, men statstråden vil ikke kommentere forslaget før hun har svart på Frps spørsmål.

Les også: Mørketiden - FN-veteranenes gripende historier

Les også den første reportasjen i denne serien: Irakmarerittet ingen fikk høre om

Les Rigmor Flygansværs leserbrev her.

Diskutér behandlingen av norske FN-veteraner her.

NY PENSJON: Forsvarssjef Sverre Diesen ønsker en ny krigspensjon til soldater som er blitt skadet, fysisk eller psykisk, etter internasjonale operasjoner. FOTO: KNUT FALCH, SCANPIX
Falch, Knut