En meningsmåling som Sentio Research har utført for Bergens Tidende viser at det bare er innenfor Senterpartiets rekker et slikt synspunkt har synderlig grobunn. De aller fleste, uavhengig av partipolitisk ståsted, mener at KrF hører naturlig hjemme i en borgerlig regjering.

Spørsmålet som ble stilt til et utvalg av 1000 personer på landsplan i forrige uke lød slik:

«Bør KrF vurdere å delta i en rød-grønn regjering etter stortingsvalget i 2009, eller bør partiet heller delta i en borgerlig regjering?»

Velvilje også i SV

Blant senterpartifolk oppga 44 prosent at KrF bør være med i en rød-grønn regjering, mens like mange (45 prosent) mente at partiet passer bedre i et borgerlig samarbeid. De resterende 11 prosent hadde ikke noen oppfatning om dette.

Blant KrF-velgerne var tallene henholdsvis, 24, 56 og 20 prosent.

Arbeiderpartifolk svarte tilsvarende: 26 prosent er for å ha KrF med i en rød-grønn regjering, 54 prosent vil ha partiet i en borgerlig regjering, mens 20 prosent sa at de vet ikke.

Hver tredje SV-velger ønsker derimot å ha KrF med på laget.

Ikke uventet svarer bare 8 prosent av Høyres velgere at KrF hører hjemme i et rød-grønt samarbeid.

— KrF ligger oss nærmest

Magnhild Meltveit Kleppa, som er parlamentarisk leder for Senterpartiet, registrerer meningsmålingen med stor interesse. Men hun åpner ikke låvedøren på vidt gap for å slippe KrF inn i varmen:

— Senterpartiet trivs godt i det samarbeidet vi er med i. Slik sett ser jeg ikke noe behov for å drøfte endringer i regjeringsmønsteret. Hvis det likevel skulle bli et tema i neste stortingsperiode å utvide regjeringen med flere, så er KrF det partiet som ligger oss nærmest.

Jeg registrerer jo at partiet i flere viktige saker har tatt avstand fra mye av den høyrepolitikken det var med på i Bondevik-regjeringen. Det gjelder både i skattepolitikken, kommuneøkonomien, distrikts- og miljøpolitikken og i fordelingspolitikken.

— Savner du KrF i Stoltenberg-regjeringen?

— Nei, men vi har en god tone i Stortinget.

— Er ikke KrF mer enn Senterpartiet et borgerlig parti?

— Begge er sentrumspartier, sier hun diplomatisk.

- For tidlig å drøfte dette

Ingebrigt S. Sørfonn, som er nestleder i KrFs stortingsgruppe, svarer kort at «denne diskusjonen har ikke startet ennå. Den får vi ta når vi nærmer oss valget om to år. Vi må ha premissene for et samarbeid klart før vi kan gå nærmere inn på dette.»

— Vil det være problematisk å sitte i en regjering sammen med SV?

— Jeg vil ikke svare bastant på det. Men på enkelte områder vil det virke noe kunstig, ikke minst i verdispørsmål. På andre saksområder kan vi finne møtepunkter, sier Sørfonn.