1. august starter nemlig politiet, tollvesenet og Statens vegvesen arbeidet med å avskilte kjøretøy uten slike klistremerker på skiltene.— Vi kommer til å klippe skilter uten de blå kontrollmerkene, som viser at årets årsavgift er betalt. Har du betalt avgiften de siste dagene, må du oppsøke vegvesenet for å få tak i oblatene. Ellers er det ingen nåde, sier tolldistriktssjef i Oslo, Odd Arne Kristiansen, til NTB. Stort antall Tall fra Vegdirektoratet viser at 160.000 kjøretøy ikke har fått tilsendt oblatene i år, og følgelig skal avskiltes.-Det er omtrent det samme tallet som i fjor. Vi regner med at rundt 50.000 av kjøretøyene er vraket, følgelig er det grunn til å anta at cirka 110.000 står i fare for å bli avskiltet, sier informasjonsdirektør Steinar Gullvåg i Vegdirektoratet til NTB.Ifølge Tollvesenet har 96.910 norske kjøretøy unnlatt å betale årsavgift. I tillegg foreligger det begjæring om avskilting på kjøretøy som ikke er framstilt for EU-kontroll eller er på veiene uten godkjent forsikring.-Vi antar at ganske mange har betalt årsavgift de siste par ukene, så tallet er nok noe lavere enn 96.910. Likevel er det snakk om en kraftig økning fra tidligere år, sier Kristiansen.I fjor unnlot 75.357 å betale årsavgift. I 1999 var tallet 51.846, og i 1998 37.234.- Hovedårsaken til økningen er at vi er et par måneder tidligere ute i år enn tidligere. I tillegg blir det stadig flere biler i Norge. Verst i Akershus Ifølge Tollvesenet er det i Akershus folk i størst grad har unnlatt å betale årsavgift. Der finnes det 11.679 kjøretøy som er begjært avskiltet. I Oslo er det 11.596 slike tilfeller. Med unntak av Svalbard, har Sogn og Fjordane færrest biler i faresonen for avskilting, med kun 1.441 biler.Det offentlige taper store summer på at folk lar være å betale for sine biler. Totalt er over 373 millioner kroner utestående til innfordring.I forbindelse med utskrivingen av årsavgift for neste år vil Tollvesenet starte tvangsinnfordring av utestående avgifter. I alt 154.259 kjøretøy skylder myndighetene årsavgift fra tidligere. I tillegg kommer de som måtte ha unnlatt å betale årets avgift.