TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOsloPartikulturen i Oslo har partileder Carl I. Hagen kalt en kreftsvulst som må skjæres bort. Det er åpenbart en operasjon som ikke er fullendt, trass i en rekke suspensjoner og eksklusjoner.En av de suspenderte er stortingsrepresentant Dag Danielsen, som inntil suspensjonen var leder av fylkeslaget i Oslo.Det smalt allerede da mannen som overtok plassen til Danielsen, Arve Lønnum, foreslo stortingsrepresentant Lodve Solholm som møtedirigent.Den ene opprøreren etter den andre gikk på talerstolen. En av møtedeltakerne, Oddvar Jakobsen, advarte på det sterkeste mot Solholm og sa at "han har skapt ondt blod i Oslopartiet." Opprørerne, eller Danielsenfløyen, foreslo i stedet en av "verstingene" på Stortinget — Jørn Stang - som møteleder. Carl I. Hagen ble sint Og dermed var kaoset i gang. En påfølgende avstemming viste at de to leirene var jevnstore. En rotete stemmeopptelling førte til høye utrop og gryende misnøye. Fylkespartiets ledelse måtte derfor foreslå skriftlig avstemning.Da sprakk det for Carl I. Hagen. Han gikk på talerstolen og fyrte av en kraftsalve:- Det er bare in gjeng som synes dette er morsomt - det er media. Dette kan vi ikke holde på med! Velg begge! Oppfordret Hagen.Så skjedde, og etterpå sa Carl I. Hagen: - Det er klart jeg var sint på grunn av sludderet som innledet møtet. Generalsekretær Geir Mo i Frp mente på sin side at "innledningen ikke var årsmøtet i Oslo Frp verdig. Bråket var unødvendig." Ville oppheve suspensjonene Men det fortsatte. Advokat Per Danielsen, Dag Danielsens bror, leder Frps lokallag på Nordstrand i Oslo. Nordstrand Frp fremmet forslag om "å pålegge styret i Oslo Frp å arbeide aktivt for å få opphevet eksklusjon- og suspensjonsvedtaket i Oslo så fort som mulig."I debatten som fulgte haglet skjellsordene. En mente partivenner ble ført til galgen, og at dette minnet om annen verdenskrig. Andre ord som ble brukt var "drittkasting", "rykteflommer", "falske anklager", "spetakkel", "sjikane", "løgn" og "utro tjenere". Frp er Frps verste fiende Nordstrand Frp lyktes ikke med sitt forsett om å pålegge fylkeslaget å arbeide aktivt mot sentralstyrets suspensjonsvedtak. Forslaget falt med rundt 80 mot 70 stemmer. Nøyaktige stemmetall finnes ikke. Mellom 20 og 25 stemte blankt.Mange av talerne i går forsøkte å summere opp situasjonen for et parti og et fylkeslag i strid med seg selv. Delegaten Bjørn Hansen gjorde det på sin måte:- Den verste fiende er oss selv! konkluderte han. Spennende valg Årsmøtet i Oslo Frp fortsetter i dag, blant annet med valg på ny ledelse av fylkeslaget. De som overtok etter de suspenderte og ekskluderte - gruppen har partiveteran Arve Lønnum i spissen - ønsker jobben.Det er usikkert om det blir stilt motkandidater. Det er også usikkert hva som skjer når fylkeslaget lørdag skal bestemme hvem som skal stå på partiets liste til stortingsvalget. Men alle er enige med Carl I. Hagen når han sier:- Det blir et spennende møte!

KAMP: Partiformann Carl I. Hagen og nestformann Siv Jensen fikk nok å henge fingrene i på Oslo Frps årsmøte torsdag. FOTO: Scanpix