Totalt ble det tildelt 13 nye utvinningstillatelser fredag. 17 selskaper får tilbud om deltakelse i til sammen 33 blokker eller deler av blokker. Totalt var det 24 selskaper som søkte på blokkene, som ble utlyst i juni i fjor.

Etter utlysingen har det vært en hissig diskusjon rundt fire blokker nær Møre-kysten. Blant annet har Norges Fiskarlag advart sterkt mot leteaktivitet i dette området, fordi dette er et svært viktig område for norsk vårgytende sild.

– Dette er blokker som er sentrale både for fiskeriinteressene og fra et petroleumsfaglig perspektiv. Jeg synes derfor det er viktig at vi får en grundig gjennomgang av mulighetene for sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsvirksomheten før det eventuelt tildeles utvinningstillatelser, sa Enoksen på en pressekonferanse fredag.

Den såkalte sameksistensgruppen vil foreta en slik gjennomgang.