Statens helsetilsyn mener legen, som har jobbet blant annet på Bømlo og i Sund, har opptrådt uaktsomt ved flere anledninger. Derfor får han en advarsel for å ha brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.

Årsakene er dette:

Legen brøt helsepersonelloven da han utførte tuberkuloseundersøkelse på 58 barn uten å følge Bømlo kommunes smittevernplan.

Han brøt helsepersonelloven da han utførte et inngrep på en pasient uten å ta blodprøver eller vurdere henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Legens journalføring er så mangelfull at det er brudd på helsepersonelloven.

Henla politisak

Reaksjonene mot legen er langt mildere enn han kunne frykte. Opprinnelig ble han politianmeldt av fylkeslege Helga Arianson høsten 2010. Hun mistenkte ham for å operere med falsk identitet og for å ha falske papirer på at han er lege.

Politiet henla i vår saken etter bevisets stilling etter lang tids etterforskning. Helsetilsynet skriver si sitt brev til legen at de på bakgrunn av politiets henleggelse, ikke har funnet grunn til å vurdere om hans autorisasjon skal tilbakekalles.

Helsetilsynet har også vurdert en avisartikkel som sto på trykk i legens hjemland Uganda. I avisen Humanist Uganda ble legen intervjuet om sitt forhold til kvinner. Der skal legen ha snakket om forholdet til seks kvinner, og kommet med en uttalelse om at «women ran away, saying my sexual prowess is too much for them».

Seksuell ferdigheter

Med andre ord: Kvinner forlot ham fordi hans seksuelle ferdigheter ble for mye for dem.

Helsetilsynet bemerker at det er viktig at helsepersonell «også utenfor tjenesten opptrer på en måte som ivaretar befolkningens tillit til en selv som helsepersonell og til helsetjenesten. [...] Vi er av den oppfatning at dine uttalelser i forbindelse med den nevnte avisartikkelen var egnet til å svekke tilliten til deg som lege».

Legen har i etterkant tatt avstand fra artikkelen.

BT har foreløpig ikke fått kontakt med legen, fylkeslegen eller Helsetilsynet.