Stiftelsen Bergen Diakonissehjem har søkt om tilskudd av statlige midler for å bygge opp landets første senter for ME-pasienter, folk som lider av kronisk utmattelse. Senter for livsmestring, som nyskapningen skal hete, tar også mål av seg til å behandle pasienter med tvangslidelser, og med sammensatte problemer som angst, depresjon eller rusproblem.

Les også: Bente ute av rullestolen på tre dagar

Mange blir friske Lege og psykiater Øystein Elgen skal ha det faglige ansvaret for senteret.

– Mange er skeptiske til Lighting Process-behandlingen?

– Jeg skjønner det, for fortsatt mangler det god nok vitenskapelig dokumentasjon på hvordan og hvorfor metoden virker. Men det som er sikkert, er at den fungerer for svært mange. Over 2000 nordmenn har prøvd behandlingen i London eller har deltatt på kurs med folk fra den engelske klinikken. Over halvparten av dem sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen. Hemmeligheten er trolig at teknikken tar på alvor at kropp og psyke er to sider av samme sak, sier han.

Skal forske på effekt – Er ME en psykisk eller fysisk sykdom?

– Det er ikke en psykiatrisk sykdom, heller ikke en rent fysisk sykdom, den har sammenheng med både kropp og psyke og hvordan de to tingene fungerer sammen. Derfor må vi tenke helhet, sier Øystein Elgen.

Han er opptatt av at forskning skal bli en svært viktig del av virksomheten ved senteret.

– Vi kommer til å følge nøye med og dokumentere effekten av behandlingen. Det er viktig, ikke minst fordi det finnes så lite konkrete forskningsresultater fra før, sier han.

Elgen presiserer at i Bergen vil det ikke utelukkende være snakk om å kjøre deltakerne gjennom et tre dagers kurs.

– Individuelt tilrettelagt forarbeid og oppfølging kommer til å bli en svært viktig del av opplegget, sier han.

Treningsteknikk Phil Parkers klinikk i London, som i sin tid utarbeidet Lightning Process, fikk stor oppmerksomhet i Norge da mange Giardia-ofre som hadde fått ME-diagnose, dro til England og kom tilnærmet friske tilbake.

Det dreier seg om et tre dagers kurs med vektlegging på teknikk som bidrar til å endre tankemønsteret fra negative til positive tanker. Mange ME-pasienter stilte krav om at man skulle få etablert et tilsvarende tilbud i det norske helsevesen.

Skepsis Mange har også uttrykt stor skepsis til Lighting Process-behandlingen. Blant dem er Ellen Piro, som leder ME-foreningen, en av to interesseorganisasjoner for ME-pasienter i Norge.

Hun mener at kuren i beste fall er virkningsløs, i verste fall skadelig, fordi den kan gi et midlertidig «løft», men deretter sender pasientene tilbake til en tilstand som om mulig er verre enn den de befant seg i fra før. Hun etterlyser også dokumentert effekt på at kuren virker.

Det offentlige helsevesenet har liten kompetanse på Lightning Process. Det drives kurs i Norge på privat basis med lærerkrefter fra London. Deltakerne må bære alle utgiftene selv.

Stiftelsen Bergen Diakonissehjem har søkt om 18 millioner statlige kroner i 2010 med økning til 32 millioner kroner og full drift fra 2012 av det nye senteret for livsmestring.

Prosjektleder Hans Fr. Grøvan håper at bevilgningen kan komme i tilknytning til årets statsbudsjett, slik at de kan være i gang med oppbyggingen like over nyttår.

Les også: Angsten for følelsene

PLANLAGT LENGE: Prosjektleder Hans Fr. Grøvan (til v.) har vært med på planleggingen av det nye senteret gjennom snart fem år. Lege og psykiater Øystein Elgen skal ha det faglige ansvaret.
Rune Berentsen