Hormonsjekken, som Forbrukerrådet har lansert, varsler forbrukerne dersom det fins det de kaller hormonforstyrrende kjemikalier i produktene. Enkelte stoffer er forbudt for barn under tre år i Danmark, mens andre har gitt skader på dyr. Forbrukerrådet mener de bør forbys i Norge, men foreløpig er de fullt lovlige.

Ingrid Standal, direktør i Kosmetikkleverandørenes forening (KLF), er sterkt kritisk til søkemotoren og dataapplikasjonen, skriver Dagbladet.

— KLF mener applikasjonen er i strid med norsk lov, og vi ber derfor om at Forbrukerrådet stanser den. KLF mener de negative virkningene av applikasjonen vesentlig forsterkes ved at den inneholder en funksjon som sprer «advarsler» til alle brukerens kontakter på Facebook, skriver Standal i et brev til Forbrukerrådet.

Rådet opplyser til avisa at de ikke har til hensikt å fjerne søkemotoren og at de stiller seg «undrende» til brevet.

Ifølge Dagbladet har KLF også bedt Apple om å fjerne appen. Imens fortsetter folk å laste den ned og gi den overveiende positive kritikker, selv om en del brukere mener den inneholder for få produkter.