På et møte med styreleder Lars W. Grøholt og konsernsjef Jan Oksum i Norske Skog mandag ettermiddag la Børge Brende frem en støttepakke fra regjeringen. Pakken er et forsøk på å bidra til en løsning for de 380 ansatte som står i fare for å miste jobben i Skien. Ledelsen i Norske Skog ønsket ikke at detaljene skulle bli kjent, og derfor vil ingen opplyse hva pakken inneholder, heller ikke hvor stort beløp det er snakk om.

— Jeg la frem en pakke over hva regjeringen kan bidra med for å finne en løsning for Union i Skien, for Norske Skog og for papirproduksjonen i Norge. Det er snakk om både lavrisikolån og direkte tilskudd til omlegging av produksjonen, sier næringsminister Børge Brende til NTB.

Statsstøtteregelverket i EØS setter grenser for hva staten kan bidra med av hensyn til konkurransen med andre land. Men Brende er innstilt på å gå den veien som er mulig gjennom Innovasjon Norge og SIVA (Selskapet for industrivekst) for å finne løsninger.

— Jeg håper dette innspillet fra regjeringen fører til at styret og konsernledelsen i Norske Skog setter seg ned og bruker mer tid til å tenke gjennom avgjørelsen. Det er snakk om 380 viktige arbeidsplasser i Skien, sier Brende.