Erna Solberg tror på teknologiske løsninger, større statlig satsing på utvikling og mer fleksibel arbeidstid. Slik skal Høyre skape en bedre eldreomsorg, om de kommer til makten i høst.

-Teknologien kan gjøre deg til herre i eget hus lenger, sa partilederen til sitt sentralstyre mandag morgen. Da lanserte hun sine visjoner for omsorg og pleie.

Kose-sel og GPS

Av de mer spektakulære innslagene i Høyres forslag er bruk av elektroniske kose-seler, altså modeller slike som svømmer nord i havet. Dette er en japansk oppfinnelse, som Erna Solberg strengt sa vi ikke skulle le av.

— Det har vist seg at disse kosedyrene utløser sosial aktivitet hos eldre. De åpner opp for kontakt, de eldre snakker mer med hverandre og er et spennende pedagogisk opplegg for å stimulere sansene, sa Solberg.

Andre eksempler er GPS, for å ha bedre kontroll med hvor særlig demente pasienter beveger seg. Også egne sensorer som registerer "uhell" i sengen, og automatiske madrasser som snur pasintene for å unngå liggesår, var løsninger Erna Solberg ser for seg i en ikke alt for fjern fremtid.

- Endre arbeidsmiljøloven

Men teknologien verken kan eller skal erstatte menneskene. Med Høyres forslag til løsninger vi de ansatte få mer tid til pasientene, mener Solberg.

Imidlertid er det mange som ønsker å gå turnuser som i dag ikke er tillatt i henhold til arbeidsmiljøloven. Altså lange vakter og lange friperioder.

Mange steder drives det på dispensasjon fra dette forbudet, ett år av gangen. Men sentrale fagforbund setter foten ned og nekter å godta slike ordninger permanent.

Solberg sa at hun i det lengste håper det vil være mulig å forhandle frem mer varige løsninger med fagforbundene.

Hvis ikke vil hun gå til Stortinget og be om å få endret loven.

Og nettopp arbeidsmiljøloven og andre lover innen for arbeidslivet vil være tema når Høyre samles til landsmøte i begynelsen av mai.