For inneværende år er det bevilget 570 millioner kroner til denne refusjons— og nettolønnsordningen.

Rammen foreslås ikke økt, men det vil kunne gis en refusjonssats på i overkant av 19 prosent for alle fartøyskategoriene som omfattes i ordningen i dag. Satsen vil ifølge regjeringen kunne økes til i overkant av 23 prosent dersom besetningen på ferjerederiene i utenriksfart - som er registrert i NOR-registeret - holdes utenfor. Stortinget har tidligere vedtatt en ordning med full refusjon for ferjerederiene i utenriksfart. (NTB)