Politiet i Haugaland og Sunnhordland fikk melding om ulykken via AMK klokka 8 torsdag morgen. En person hadde vært utsatt for en fallulykke ved bedriften Westcon i Ølensvåg, ifølge politiet.

Meldingen gikk ut på at personen var hardt skadd og bevisstløs. Ambulanse, lege og politi rykket ut, og det viste seg at ulykken hadde inntruffet på en plattform.

Helsepersonell på stedet har nåbekreftet at vedkommende er død. Personen, som er utenlandsk, har falt inne enheis-sjakt i plattformen. Omstendighetene rundt fallet er ikke kjent.

Politietfortsetter sine undersøkelser på stedet. Arbeidstilsynet er varslet.