HALLGEIR OFTEDAL

Et delvis utbrent SIM-kort som ble funnet i den ene av de brannherjede ransbilene i Stavanger har gitt etterforskerne mange spor. I retten i dag gjennomgikk statsadvokat Tor Erling Carlsen telefonbruken.

— SIM-kortet som ble funnet i den utbrente ransbilen i Stavanger har latt seg rekonstruere, og etter påtalemyndighetens mening er kortet brukt i det vi kalles for de seks ranstelefonene. Disse telefonne ble kjøpt i oslo, og brukt i to perioder. Den ene perioden opp mot selve ranet, og dernest selve ransdagen, fortalte Carlsen.

Han opplyste at politiet har informasjon om en telefon som forflyttet seg rundt om i Gøteborg, og som settes i forbindelse med kjøpet av bagger brukt under ranet og som knyttes opp mot den tiltalte Kodzadziku.

Politiet har også kartlagt telefontrafikken fra Kodzadziku og Jusuf Hani under forskjellige hotellopphold, fortalte Carlsen. Han varslet også bevisførsel knyttet til opprettelse av et mobiltelefonabonnement som "svigersønnen" til tiltalte William Pettersen skal ha kjøpt.

— Når jeg sier svigersønn så er det å oppfatte som kjæresten til tiltalte Pettersens datter, sa Carlsen. Han nekter imidlertid for å ha bestilt dette abonnementet.

De er to vitner fra Nye Kripos som skal fortelle retten om telefonbruken.