En aksjon hos 15 bønder i Vestfold i august avdekket nær 100 prosent svikt i plikten til å gi opplysninger om utenlandske foretak og arbeidstakere. Resultatet må betegnes som nedslående, sier skattejurist Jan Reidar Øverland ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

– På ett sted fant vi 40 utenlandske arbeidere, men dokumentasjon på at så mange som 70-75 hadde vært innom i løpet av sesongen, sier informasjonsrådgiver Sverre Kjær ved Fylkesskattekontoret i Vestfold til avisen.

Flere bønder i fylket hadde organisert seg i et nettverk hvor en bonde hadde flere utenlandske arbeidstakere ansatt. Disse leide han så ut svart til andre bønder i fylket. Sakene vil nå bli fulgt opp av skattemyndighetene, og de involverte vil få krav om å etterbetale skyldige skatter og avgifter.