Rundt 30 personer ble evakuert fra Oslofjordtunnelen etter at det brøt ut brann i et vogntog 134 meter under havet.

Brannvesenet søker fremdeles etter personer i tunnelen.

Oslofjordtunnelen mellom Sætre på Hurumlandet og Drøbak i Frogn ble stengt etter melding om brann og stor røykutvikling i den rundt 7,3 kilometer lange undersjøiske tunnelen litt før kl. 15 torsdag.

Rundt kl. 17 var om lag 30 personer hentet ut av tunnelen, og brannvesenet søker fremdeles etter eventuelle flere personer i tunnelen, opplyser brannsjef Ole-Bjørn Kaasa i Søndre Follo Brannvesen til NTB.

— Mange klarte å gå eller kjøre ut av tunnelen selv. Jeg kjenner foreløpig ikke til om noen er skadd, opplyser Kaasa.

Ambulanser og helsepersonell ble kjørt inn i tunnelen fra begge sider av tunnelen så langt det lot seg gjøre for å bistå eventuelle skadde personer.

Brann i lastebil

Brannen ble varslet kl. 14.37. Den var meldt slukket i 16-tiden, men brannvesenet holdt fremdeles på med etterslukking ved 18-tiden.

Røykutviklingen var da i ferd med å avta.

– Vi kjører nå med full ventilasjon på viftene i taket, og det hjelper godt, sier Kaasa

Det var et vogntog lastet med papir som begynte å brenne i bunnen av tunnelen, som ligger 134 meter under havet. Fire røykdykkerlag ble satt inn i søket etter andre eventuelle bilførere og passasjerer på denne strekningen.

Brannvesenet fra Søndre Follo rykket inn fra Drøbak-siden, mens brannvesenet fra Hurum og Røyken gikk inn fra Hurum-siden.

– Vi anser hendelsen som en svært alvorlig situasjon, sier Kaasa.

Problemtunnel

Det er ikke første gang det brenner i Oslofjordtunnelen, som sto ferdig i 2000.

I mars i år måtte fire personer til sykehus etter at det brøt ut brann i et vogntog. Også den gangen var det et vogntog lastet med papir.Tunnelen har også vært rammet av andre problemer.

I august 2003 ble tunnelen oversvømmet etter at pumpesystemet i tunnelen sviktet. I desember samme år raste 12 tonn stein ned fra tunneltaket. I 2004 ble tunnelen stengt i flere måneder etter at geologer oppdaget et nytt rasfarlig område.

Tunnelen har tidligere vært kritisert av Norges Lastebileierforbund for blant annet å være for bratt. Tunnelen har en stigning på 7 prosent.Tunnelen går mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum, og er en del av riksvei 23.