— De har sikkert gode hensikter, men det er en betydelig risiko for at de bagatelliserer et stort problem i norsk skole, sier Olweus. Han står bak Olweus-programmet, et av to mobbeprogrammer i skolen delvis finansiert av staten.

— 60.000 barn i den norske grunnskolen er utsatte for regelmessig mobbing. Det er ingen tvil om at mange sliter, sier Olweus. Han er ikke enig i at ordet mobbing er forslitt.

— Det har et såpass klart innhold, og det er vanligvis lett å avgjøre om det forekommer mobbing eller ikke. Vi vet at 75 prosent av skolene ikke bruker programmer som har en dokumentert virkning mot mobbing, mener Olweus.

Dermed behøves ikke et fokusskifte, mener professoren ved UiBs Hemil-senter. På ett punkt er han imidlertid helt enig med Mekki og Raundalen.

— Den norske skolen er blitt kalt for en kenguruskole, som hopper fra det ene til det andre prosjektet. På Bondevik sin tid var det et stort politisk press på skolene for å motvirke mobbing. Det ser vi ikke noe til i dag, sier Olweus.