Bryggeriforeningen har beregnet smugler— og privatimportvolumet til å utgjøre rundt 40 millioner liter øl per år.

– Disse tallene understøttes av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som har beregnet privatimport alene til rundt 30 millioner liter på årsbasis, sier administrerende direktør Lars Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier til NTB.

Med bakgrunn i disse tallene hevder bransjen at hver femte flaske eller boks med øl som kommer inn i Norge, enten er privatimportert eller smuglet.

– Smuglingen er femdoblet siden 2000 og dette er alvorlig for den norske bryggerinæringen, sier Midtgaard.

Overraskende svar

I en undersøkelse som InFact har gjort for Hansa Borg Bryggerier, mener seks av ti nordmenn at alkoholavgiften er for høy, samtidig som en av fem aksepterer smugling av øl.

Blant menn var andelen 24 prosent, mens kvinnene i undersøkelsen var noe mer skeptiske til å smugle øl over grenseovergangene. 14 prosent av de spurte kvinnene svarte likevel ja til at de mener det er fullt ut akseptabelt å smugle øl.

Skatter og avgifter

Undersøkelsen omfattet rundt 1.000 intervjuobjekter, alle over 18 år. Av de omtrent 200 i undersøkelsen som synes det er akseptabelt å smugle øl, er det 82 prosent som mener skatter og avgifter på alkohol er for høye i Norge.

– Vi kan se i undersøkelsen at det er mange som mener at alkoholavgiftene er for høye, og overraskende nok at det er 20 prosent som aksepterer at det smugles øl, sier Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier.