Forskere fra Storbritannia og Tsjekkia konkluderer sin studie med at det er ýusannsynlig at midjefett og forhøyet kroppsvekt kan kobles til øldrikkingý, melder forskning.no. Det var den utbredte oppfatning om at øldrikkere er feitere enn folk som ikke drikker, eller folk som drikker vin eller sprit, forskerne ville undersøke. Siden øl inneholder mer karbohydrater per alkoholenhet i forhold til de fleste vin— og sprittyper, er det ikke ulogisk at øl kan være en av grunnene til økt overvekt. Tsjekkia ble valgt som forsøksland fordi det er det landet i verden med høyest registrert ølkonsum - 155 liter øl per innbygger. Til sammenligning drikker nordmenn 65 liter øl hver i gjennomsnitt. 900 menn og 1 000 kvinner ble med på undersøkelsen, og forsøkspersonene ble veid, målt, spurt ut om hvor mye de drikker, hva de drikker, hvor mye de trimmer, hvor mye de spiser, hva de spiser og om de røyker. Dette ble gjort for at alle andre grunner til overvekt skulle kunne tas med i betraktning. Menn og kvinner ble delt inn i to grupper: Øldrikkere og nesten avholdsfolk, det vil si de som drikker lite eller ingenting. Så sammenlignet forskerne disse gruppene, og på basis av sammenligningen fant de ut følgende: Ølkonsum var positivt assosiert med røyking for begge kjønn, det vil si at de som røyker gjerne drikker og omvendt. Det var ingen sammenheng mellom ølkonsum og midjefett hos verken kvinner eller menn. Hvorfor det er en økt tilbøyelighet til at tynne kvinner drikker øl, mens tjukke kvinner ikke gjør det, fant ikke forskerne noe svar på. De prøvde å ta inn faktorer som hvorvidt kvinnene røykte, hvor i menstruajonssyklusen de var eller andre livsstilsfaktorer. Helt til slutt i studien skriver forskerne også at det rett og slett kan være en feil som ligger bak dette resultatet, men hovedkonklusjonen er klar: Når det gjelder å drikke en moderat menge øl ser det ikke ut til å være en forbindelse mellom øl og overvekt.