INGVILD RUGLAND

— Dette viser at det er store ressurser igjen på norsk sokkel og at oljeselskapene arbeider aktivt for å utnytte dem, sier Widvey til Bergens Tidende.

Hun forventer at hele syv utbyggingsprosjekter havner på hennes bord i løpet av første halvår neste år. Investeringene som følger av disse prosjektene kan bli på hele 25 milliarder kroner. Oljeministeren mener dette viser at norsk sokkel fremdeles er attraktiv, og at det er mulig å utvinne olje og gass fra mindre felt.

— Jeg tror det er viktig å se på de modne områdene på norsk sokkel, og regjeringen er opptatt av å utnytte disse verdiene. Så snart jeg får planene, skal vi fort få sendt dem videre, lover ministeren.

Verdi: 100 milliarder

Prosjektene hun håper å behandle innebærer utvinning av mer enn 250 millioner fat olje og 40 milliarder standard kubikkmeter gass. Dagens verdi av disse mengdene er 100 milliarder kroner, forutsatt en oljepris på 42 dollar fatet og en gasspris på en krone per standard kubikkmeter.

— Utviklingen av disse prosjektene betyr mye for virksomheten til oljeselskapene, leverandørindustrien og det norske samfunnet, sier Thorhild Widvey.

Prosjektene hun håper å kunne si ja til ligger i modne områder i Nordsjøen. Disse er Skinfaks/Rimfaks, Volve, Statfjord Senfase, Vilje (tidligere Klegg), Fram øst, Trym og Blane. Noen av disse kan komme allerede i desember.

Det desidert største prosjektet er Statfjord senfase, som alene vil innebære investeringer på mellom 12 og 14 milliarder kroner.

— Dette er ikke besluttet, men vi jobber med å levere en plan for utbygging og drift i løpet av februar, sier informasjonssjef Kjersti T. Morstøl i Statoil.

Norske Shell jobber for å realisere Trym, som ligger på grensen mellom norsk og dansk sokkel.

— Dette er ikke et prosjekt som er kjempelønnsomt. I tillegg er det utfordringer i at det ligger midt mellom to land, sier informasjonssjef Geir Haug i Norske Shell.

Åpen for ny skattedebatt

Olje- og energiminister Thorhild Widvey markerer seg som en sterk tilhenger av en aktiv oljeindustri. Norsk sokkel er på vei over i en moden fase, men ministeren mener dette ikke er en hindring for å utvinne mest mulig på norsk sokkel.

— Regjeringen er opptatt av at verdiene utnyttes, og vil legge til rette for og være en pådriver for å produsere disse ressursene, sier Widvey.

Under denne ukens Topplederforum sa både Statoil-sjef Helge Lund og DnB NOR-sjef Svein Aaser at skattedebatten må fortsette. Widvey har merket seg det, og innser at debatten ikke er død.

— Det er klart døren ikke er slått igjen for alltid selv om saken er behandlet i regjeringen. Dette er ingen invitt til at selskapene skal renne ned dørene hos meg, men vi er hele tiden nødt til å ha en åpen dialog for å få fokus på høyere aktivitet. Derfor må vi også se på virkemidlene for å realisere disse verdiene, sier Widvey.