Mens regjeringspolitikere og stortingsrepresentanter grubler sterkt for å finne et kompromiss i striden om oljeboring nordpå, dukker en egen ungdomslobby frem med sterke advarsler om negative følger hvis regjeringen sier nei.

Oljeindustrien har sin egen eksklusive ungdomsorganisasjon som kaller seg OXyGen. Det er ingen bred medlemsorganisasjon, men består av én representant fra hver av de norske og utenlandske oljeselskapene som er aktive på norsk sokkel. Også Oljedirektoratet er representert.

Motiverer studenter

Øistein Johannessen i Oljeindustriens Landsforening er koordinator og talsmann. Han forteller til Bergens Tidende at organisasjonen hittil har lagt mest vekt på å gjøre seg gjeldende i studentmiljøene for å motivere ungdommer til å satse på en karriere i oljevirksomheten.

— Men nå er det fare på ferde, for vi opplever at den norske oljeindustrien står ved et veiskille. Vi risikerer at det blir en nedgang i virksomheten, og det vil ramme leverandørindustrien sterkt. Dersom det ikke blir ny aktivitet i områdene utenfor Lofoten, må vi regne med at oljeselskapene vil flytte til andre deler av kloden, sier Johannessen.

Et bønnerop

I et brev som ungdomsorganisasjonen har sendt til regjeringen og ledelsen i de politiske partiene heter det bl.a. at «vi unge i olje- og gassindustrien har valgt en fremtid i en industri med store muligheter - men da må myndighetene våge å satse på oss. Potensialet er femti nye år med olje og hundre med gass. En forutsetning er at industrien evner å hente opp ressursene uten å skade miljøet og de viktige fiskeriene. Det skal vi klare, men det fordrer handling nå.»

— De unge i fiskerinæringen vil nok oppfatte dette bønneropet som utslag av en viss egoisme?

— Det er det slett ikke, for vi er overbevist om at vi skal greie å hente opp oljeressursene uten at det skader fiskeriene, som vi også påpeker i brevet. De to næringsinteressene vil helt sikkert kunne leve godt i lag.

Venter i spenning

— Hvem er det dere retter lobbyvirksomheten konkret inn mot?

— Vi har først og fremst god dialog med de politiske ungdomsorganisasjonene.

— Men de er entydig imot boring i nord?

— Ja, de fleste har sagt nei, og det er vi skuffet over. Nå venter vi spent på den politiske avklaringen, og vi har ikke gitt opp håpet om en god løsning. Vi fester ikke lit til alle spekulasjonene som er i omløp. Husk at halve havområdet Nordland VI (sørvest for Røst) allerede er åpnet, og det er boret 61 hull utenfor Lofoten og i Barentshavet. De selskapene som allerede er tildelt lisenser der, bør få fullføre boringen, sier Øistein Johannessen.