Streiken ble avblåst etter at partene ble enige om en ny oljeoverenskomst i kveld.

I en pressemelding fra PRIFO heter det at YS-forbundene PRIFO og NOFU har fått gjennomslag for sitt krav om organisasjonsfrihet og forhandlingsrett.

Den nye avtalen innebærer at PRIFO/NOFU får en tariffavtale for samtlige av sine medlemmer.

Oljeoverenskomsten omfatter til sammen rundt 1.000 medlemmer i PRIFO og NOFU. Nærmere 250 av dem har vært tatt ut i konflikten, som startet 29. august.

Det betyr at skipstrafikken til og fra Mongstad starter opp igjen, slik at Europas nest største oljehavn igjen kan fungere normalt.

Fortsatt stengning av Mongstad kunne betydd at all bensin— og dieselproduksjon i Norge ville opphøre, noe som i løpet av relativt kort tid ville fått konsekvenser for all drivstofftilførsel i landet.

BLIR IKKE STENGT: Oljeleveringene til Mongstad kan gjenopptas i morgen.
FOTO: JAN M. LILLEBØ